På tide å bytte karriere?

Rekruteringsfilmer for Academy Works

Se film

For å tiltrekke oss oppmerksomhet hos målgruppen som var menn og kvinner i alderen 24–35 år utarbeidet vi sammen med Nucleus to filmer som skulle skape en «stopp-effekt» i sosiale medier. Filmene tok tak i situasjoner som mange kjenner seg igjen i på arbeidsplassen, og som kan fremtvinge frustrasjon og irritasjon hos de fleste av oss. Formålet var å appellere til følelsen av å være litt stuck, det å ønske å gjøre noe annet, og heller få seg en fremtidsrettet karriere innen IT. Målet var å få oppmerksomhet rundt merkevaren og gjøre mulige kandidater nysgjerrig på utdanningen.

Prosjekt-deltakere

Håvard Småvik

Colorist/online-artist

Jens Peder Hertzberg

Klipper/VFX-artist

Joakim Væhle Bjerknes

Senior lyddesigner